A hazai coach szakma ernyőszervezete

Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége

A 2012-ben ala­pí­tott Co­ach Szö­vet­ség pi­a­ci ön­sza­bá­lyo­zó szer­ve­zet­ként a Ma­gyar­or­szá­gon ki­ala­kult co­a­ch­ing kul­tú­ra mi­nél szé­le­sebb kör­ben tör­té­nő el­ter­jesz­té­sé­re jött lét­re. Tisz­te­let­ben tart­juk a tag­szer­ve­ze­tei sok­szí­nű­sé­gét, tu­dá­sát, esz­kö­ze­it, és er­re épít­ve meg­te­remt­jük és fenn­tart­juk a tag­szer­ve­ze­tek kö­zöt­ti szi­ner­gi­át.

Ha coachként dolgozol, és szeretnél mindig képben lenni a szakmát, így téged is érintő hírekkel, akkor iratkozz fel hírlevelünkre!

Hírlevél feliratkozás

A hazai coach szakma ernyőszervezete

Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége

A 2012-ben ala­pí­tott Co­ach Szö­vet­ség pi­a­ci ön­sza­bá­lyo­zó szer­ve­zet­ként a Ma­gyar­or­szá­gon ki­ala­kult co­a­ch­ing kul­tú­ra mi­nél szé­le­sebb kör­ben tör­té­nő el­ter­jesz­té­sé­re jött lét­re. Tisz­te­let­ben tart­juk a tag­szer­ve­ze­tei sok­szí­nű­sé­gét, tu­dá­sát, esz­kö­ze­it, és er­re épít­ve meg­te­remt­jük és fenn­tart­juk a tag­szer­ve­ze­tek kö­zöt­ti szi­ner­gi­át.

Ha coachként dolgozol, és szeretnél mindig képben lenni a szakmát, így téged is érintő hírekkel, akkor iratkozz fel hírlevelünkre!

Hírlevél feliratkozás
0
tagszervezet
0 +
képviselt coach
0
éves fennállás

Vezetőség

Dobos Elvira
elnök
Baska Judit
általános alelnök
Dr. Stefany-Tóth Judit
alelnök
Csetneki Csaba
alelnök
Berey Zita
alelnök
Csoknyay László
alelnök
PapEdina
Pap Edina
alelnök
Örvényesi Rita
alelnök
Galántai Júlia
alelnök
Csányi Csaba
alelnök
Snír Péter
vezetőségi tag
Petka Krisztina
titkár
Ruszák Miklós
Minősítési és Képzési Tanácsadó Testület
vezető
Vizsolyi Ákos
Etikai Tanácsadó Testület
vezető

Vezetőség

Dobos Elvira elnök

Dobos Elvira
elnök

Baska Judit
általános alelnök

Dr. Stefany Tóth Judit
elnök

Csetneki Csaba
alelnök

Berey Zita
alelnök

Csoknyay László
alelnök

PapEdina

Pap Edina
alelnök

Örvényesi Rita

Örvényesi Rita
alelnök

Galántai Júlia
alelnök

Csányi Csaba
alelnök

Snír Péter
vezetőségi tag

Petka Krisztina
titkár

Ruszák Miklós
Minősítési és Képzési Tanácsadó Testület vezető

Vizsolyi Ákos
Etikai Testület vezető

Tagszervezetek

A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének tagjai a Magyarországon működő 10 coach egyesület. Az egyesületeknek együttesen több, mint 800 tagja van.

A tagszervezetek bemutatkozása a logókra kattintva érhető el.

Debreceni Coachok Egyesülete

Tagszervezetek

A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének tagjai a Magyarországon működő 10 coach egyesület. Az egyesületeknek együttesen több, mint 800 tagja van.

Minősített coach szaknévsor

A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége szaknévsorában olyan coach végzettséggel rendelkező szakemberek kerülhetnek be, akik tagjai valamely tagszervezetünknek, illetve megfelelnek a minőségi elvárásoknak.

Szaknévsor
Bekerülési feltételek

Szövetségünk által kiírt pályázatok, díjak

Szer­ve­ze­tünk 2019-ben dí­jakat hozott létre , amelyeket 2020-ban újabb elismerésekkel bővítettünk a co­ach szak­ma nép­sze­rű­sí­té­sé­re, ki­emel­ke­dő ered­mé­nye­i­nek, meg­ha­tá­ro­zó sze­mé­lyi­sé­ge­i­nek, al­ko­tá­sa­i­nak, ese­mé­nye­i­nek és tá­mo­ga­tó­i­nak el­is­me­ré­sé­re.

Részletek

Kapcsolat

    A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének adatai